SUGGESTIONS OF NEW ENTRIES and COMMENTS
are always warmly welcome - tmciolek@ciolek.com

03 September 2005

Ars Apodemica (Prudentia Peregrinandi)

http://www.jezyk-polski.pl/pts/dzialy/pielgrzymki/bratun.html

... Pielgrzymowanie chrze?cijan stanowi?o element znacz?cy w europejskiej tradycji podrĂ³?owania. Pielgrzymka z istoty rzeczy wi?za?a si? z duchowym odrodzeniem, z potrzeb? odbycia pokuty, z wewn?trznym pragnieniem poszukiwania ?wi?to?ci w miejscach historycznie zwi?zanych z chrze?cija?stwem (Jerozolima, Rzym) b?d? opromienionych s?aw? ?wi?tych relikwii, jak wspomniane sanktuarium ?w. Jakuba w Santiago de Compostela ...Please note that the above details were correct on the day this post was published. To suggest an update, please email the site's editor at tmciolek@ciolek.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home